DE SOLDAAT-FACTEUR EN RACHEL * TEKST ARNE SIERENS * MET SEBASTIEN DEWAELE EN ILSE DE KOE * COACH MAAIKE CAFMEYER, WIM WILLAERT EN ARNE SIERENS * ZANG 20 TOT 40 KOORLEDEN * MUZIKALE LEIDING HANS PRIMUSZ * MUZIKANTEN HANS PRIMUSZ, STAN NIEUWENHUIS, RENKE VAN IMPE * DANSCOACH ELLEN DE NAEYER * KOSTUUMS KOEN ONGHENA * PRODUCTIE KOOR ELISE STEPMAN, NICKY DELEERSNYDER * TECHNIEK KOEN DEMEYERE, JONAS LAMBRIGTS * PRODUCTIE COMPAGNIE CECILIA * IN COPRODUCTIE MET FLANDERS PEACE FIELD IVZW / PEACE VILLAGE, GONEWEST * IN SAMENWERKING MET MUZIEKCLUB 4AD * MET DE STEUN VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP, PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, STAD GENT, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN * MET DANK AAN FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN, KOOR EN STEM VLAANDEREN, STAD MESEN *


Ilse de Koe (Studio Orka, ter vervanging van Mieke Dobbels) en Sebastien Dewaele (Eigen Kweek) spelen samen met een koor deze klassieker over de Groote Oorlog van Arne Sierens uit 1986.

Gebaseerd op dagboeken, interviews en brieven, getuigen een man en een vrouw om beurt hoe pijnlijk ze de eerste wereldoorlog zijn doorgekomen. Hij heet Louis en was facteur aan het front. Zij heet Rachel en was femme de ménage bij een militair.


_________
_________

DE SOLDAAT-FACTEUR EN RACHEL ( creatie ) * TEKST ARNE SIERENS * REGIE ARNE SIERENS, JAN LEROY * SCENOGRAFIE, KOSTUUMS ERIK DEVOLDER * SPELERS GERT PORTAEL/GEERTRUI DAEM, ARNE SIERENS * DE SLUIPENDE ARMOEDE, NIEUWPOORTTHEATER * 28 OKTOBER 1986 * BEKROOND MET DE PRIJS VAN DE VLAAMSE PROVINCIES VOOR TONEEL 1989 *


KLEINE MENSEN IN DE GROOTE OORLOG

Zijn met de Interprovinciale Prijs bekroonde De soldaat-facteur en Rachel (1986) is een stuk over de Eerste Wereldoorlog. Dit is theater dat veel dieper wortelt. Op een eerlijke en efficiënte wijze verwerkt hij twee grondervaringen: meewarigheid om reden van het primitieve van die loopgravenoorlog en aandoenlijkheid om reden van de menselijke tragiek.

Sierens hanteert een volks taalidioom. Gebald, kleurrijk, met levendige ritmische en thematische sprongen, een taal die zo van bed en tafel opgeraapt lijkt en toch geen dialect is. Het klinkt ontwapenend eenvoudig. Maar op de scène heeft het een zeer suggestieve en poëtische werking. De replieken vervloeien veelal in minimale verhaalsegmenten. Met zijn teksten bouwt hij aan een opvallend episch theateroeuvre, dat refereert aan een veredelde en zeer authentieke vorm van volkstheater.

Enerzijds behandelt De soldaat-facteur en Rachel heel concreet materiaal uit de Grote Oorlog in de Westhoek; Sierens documenteerde zich uitvoerig aan de hand van kronieken en dagboeken. Anderzijds laat hij zijn oorlog fungeren als een bijna zinnebeeldige context, waarin primaire gevoelens, zoals verliefdheid, trots, verlangen, angst, machteloosheid en bevrijding, worden gevat in hun eenvoudige, soms bijna kinderlijke vorm.

De schriftuur van het stuk is geconcipieerd als een dubbelverhaal. Om beurten vertellen een man en een vrouw op scène hoe ze elk op hun manier de oorlog zijn doorgekomen. Op het eerste gezicht zijn het twee verschillende verhalen. Maar geleidelijk lijken de verhaalstukken parallel te verlopen, zelfs op elkaar aan te sluiten. Uiteindelijk culmineert het dubbelverhaal in een gezamenlijke climax. Het lijkt wel een spontaan manifest, met iets van barricade en heldenhulde tegelijk. Elk op zijn manier realiseert zijn pijnlijke bevrijding uit de oorlog. Het is de epische en dramatische climax van een stuk dat voor een vindingrijk regisseur prachtige ensceneringsmogelijkheden biedt. De soldaat-facteur en Rachel is een simpele getuigenis van kleine lieden, op een universeel menselijke golflengte.

( Fred Six - Ons Erfdeel 1990 )

_________